Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

קישור

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

קח לך אישה ובנה לה בית

 

 

אני רוכב, לא יתפסוני חי

כן, אני זוכר אותה איתי, רוכבת איתי

אני עצוב, אולי כהו עיני

והיא עומדת שם צוחקת אלי.

 

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

 

אני רוכב השמש בגבי

כן, אני מרגיש אותך איתי כאילו עכשיו

הזמן עוקב וכבר נוגע בי

ואין כבר דרך להמשיך ולרכב.

 

אולי אשוב בצוהרי היום

כן, אני זקן ואת זוכרת אותי

זה לא עצוב שמסתיים חלום

זה לא עצוב כי את נשארת איתי.

 

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

 

 

 

 

 

 

 

מילים ולחן: שלום חנוך

 

 

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

טיפול אנרגטי מרחוק ,איזון צ'אקרות , טיפול בכאב, השמנה, מחיר סמלי

.....   

 איזון אנרגטי (צ'אקרות) ללא תשלום    08-8650072 התקשר עכשיו

  טיפול אנרגטי מרחוק בהשמנה,  מחיר סמלי

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים , ... טיפול אנרגטי מרחוק ,איזון צ'אקרות , טיפול בכאב, השמנה, מחיר סמלי

בקרו באתר שלי לפרטים  התקשר עכשיו   08-8650072

האתר שלי

בקרו באתר : חוה אלברשטיין..