Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

להיות קרוב

 

 

 

 

 

 

Postcard image

מילים ולחן : ארכדי דוכין

 

 

 

להיות קרוב אלייך זה לא פשוט

תמיד בדרך משהו לוקח אותי לאיבוד

פעם זה גשם ופעם מלחמה

החדשות, פחדים, התלבטוית, העבודה

 

להיות קרוב אלי גם לא פשוט

גם את בדרך הולכת לאיבוד

פעם זה עצב ופעם בדידות

לרצות את כולם, החיים, ההתמודדות

 

אבל פעם בכמה זמן אנחנו קרובים

מדברים, מתחבקים, מתנשקים, אוהבים

שוכחים לרגע את כל קשיי היום

העיניים מחפשות מבט, הידיים חום

 

החלל מתמלא בשקט ואז שוב מרגישים

יש לנו אחד את השני, אותי לך אותך לי

 

להיות קרוב לעצמך, גם זה לא קל

הקושי הזה מרחף מעלייך וגם מעלי

פעם זה עצב ופעם בדידות

לרצות את כולם, החיים, ההתמודדות

 

אבל פעם בכמה זמן אנחנו קרובים

מדברים, מתחבקים, מתנשקים, אוהבים

שוכחים לרגע את כל קשיי היום

העיניים מחפשות מבט, הידיים חום

 

החלל מתמלא בשקט ואז בכל הגוף מרגישים

יש לנו אחד את השני, אותי לך לך אותי

 

ורק פעם בכמה זמן אנחנו קרובים

מדברים, מתחבקים, מתנשקים, אוהבים

שוכחים לרגע את כל קשיי היום

העיניים מחפשות מבט, הידיים חום

 

החלל מתמלא בשקט ואז בכל הגוף מרגישים

יש לנו אחד את השני, אותי לך לך אותי

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

קישור

ביוגרפיה

לתגובות

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

טיפול אנרגטי מרחוק ,איזון צ'אקרות , טיפול בכאב, השמנה, מחיר סמלי

.....   

 איזון אנרגטי (צ'אקרות) ללא תשלום    08-8650072 התקשר עכשיו

  טיפול אנרגטי מרחוק בהשמנה,  מחיר סמלי

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים , ... טיפול אנרגטי מרחוק ,איזון צ'אקרות , טיפול בכאב, השמנה, מחיר סמלי

בקרו באתר שלי לפרטים  התקשר עכשיו   08-8650072

האתר שלי

בקרו באתר : חוה אלברשטיין..